uk

Музей Івана Гончара

  Дніпро (995 м)

 • Київ, Україна
 • місто Київ вул. Лаврська, 19 
 • (044) 288-92-68(044) 280-29-31 
  Музей I.М.Гончара як державна установа заснований у вереснi 1993 р. з метою вiдродження нацiональної свiдомостi, збереження i розвитку кращих традицiй українського народного мистецтва та увiчнення пам'ятi Iвана Макаровича Гончара. Музей створено на базi його приватної колекцiї, яка в 60-тi роки ХХ ст. була альтернативною офiцiйнiй iдеологiї i стала вогнищем українського нацiонального вiдродження.Колекцiя Музею налiчує понад 15 тис. етнографiчних та мистецьких одиниць збереження, серед яких 2,7 тис. зразкiв тканини (рушники, сорочки, верхнiй одяг, килими, взiрцi вишивок); близько 700 предметiв керамiки (гончарний посуд, дитяча iграшка, кахлi), унiкальна колекцiя писанок (500 од.), дерев'янi рiзьбленi речi, вироби з металу та скла, цiнна колекцiя народних музичних iнструментiв (кобзи, бандури, цимбали, сопiлки, колiсна лiра, цитра, коза, трембiти, флояра та iн.). Прiоритетною у колекцiї Музею є збiрка українських народних картин, зокрема славнозвiсних "Козакiв Мамаїв", а також iкон народного письма (500 од.).Вiддiл творчої спадщини I.М.Гончара має близько 400 одиниць скульптури (портретна галерея iсторичних героїв та дiячiв української культури, народнi типажi), 1000 творiв живопису та графiки, 18 iсторико-етнографiчних альбомiв "Україна та Українцi".Особиста бiблiотека I.М.Гончара нараховує 2750 книг з українiки, частина з яких - стародруки та рiдкiснi т.зв. "спецхранiвськi" видання. Центр формує також спецiалiзовану книгозбiрню з проблем традицiйної культури народiв свiту.Архiвний фонд складає значну наукову цiннiсть: рукописи, листи, записники, щоденники, аудiо- та фотоматерiали I.М.Гончара.Час роботи: 10.00-17.45 Вихідний: понеділок та останній вівторок кожного місяця.
  • пам'ятки
   • Галереї і музеї

Пам'ятки навколо

Музей Гончара
Меморіальний комплекс " Національний музей історії ...
Церква Воскресіння Христова (Афганська)
Музей ВВВ (Батьківщина-Мати)
Пам'ятник воїнам-афганцям
Церква Феодосія Печерського
Галерея Національного Києво Печерського історико ...
Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври
Велика Лаврська Дзвіниця
Могила Петра Столипіна
Трапезна церква Києво-Печерської Лаври
Києво-Печерська лавра
Музей мікромініатюр
Ближні та Дальні печери
Собор Успіння Пресвятої Богородиці
Музей книги та книгодрукування України
Києво-Печерська лавра
Музей книги і друкарства України Лаврська вулиця, 8
Печерський ландшафтний парк
Музей історичних коштовностей України
Державний музей театрального музичного та ...
Скульптура "Сфера добра та духовного відродження"
Державний музей народного декоративного мистецтва
Арсенал мистецтв (Цитадель)
Галерея " Українське товариство охорони пам' яток ...

Найближчі населені пункти

Погода Київ

отримати інформер погоди
Booking.com